Press "Enter" to skip to content

Starostwo Powiatowe: Rusza przebudowa wiaduktu w Ptaszkowej

Mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców Ptaszkowej, gminy Grybów i kierowców jeżdżących w te rejony ? dzisiaj zapadła wiążąca decyzja o przebudowie wiaduktu kolejowego w Ptaszkowej i remoncie drogi powiatowej przebiegającej pod nim. Prace ruszą niebawem.

Wiadukt kolejowy w Ptaszkowej ma ponad sto lat. Od długiego czasu mieszkańcy i kierowcy zabiegali o jego remont i poszerzenie. Pod obecną konstrukcją nie przejedzie wóz straży pożarnej czy autobus. Obecne władze Powiatu Nowosądeckiego czyniły zabiegi, aby wiadukt został przebudowany, deklarując ze swej strony remont drogi powiatowej.
– Zobowiązaliśmy się między innymi do pokrycia kosztów dokumentacji i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na tę inwestycję ? mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. ? Z naszej strony wszelkie warunki zostały spełnione. Czekaliśmy tylko na decyzję PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. I ta decyzja nadeszła.
Inwestycja nosi nazwę ?Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów ? Muszyna?, a jej wykonawcą będzie PKP PLK.
– Dzięki przebudowie wiaduktu będziemy mogli rozbudować drogę powiatową, aby dostosować ją do nowych gabarytów wiaduktu ? dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Droga zostanie poszerzona, powstaną dwa pasy ruchu, obustronne chodniki oraz pobocza wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Obecnie szerokość przejazdu pod istniejącym wiaduktem wynosi niecałe cztery metry, po jego przebudowie będzie to 12 metrów.
Przebudowa wiaduktu będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Powiatu Nowosądeckiego. Jej koszt to ponad 184 tysiące złotych.
– Cieszę się, że wreszcie ta inwestycja dojdzie do skutku ? mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – To dla mieszkańców tego rejonu bardzo ważne. Obecny stan wiaduktu, a przede wszystkim jego mała wysokość i wąski tunel sprawiały wiele problemów mieszkańców Ptaszkowej. Już niebawem się to zmieni. Nasze wielomiesięczne wysiłki i zabiegi o tę inwestycję wreszcie się opłaciły.
W ostatnim czasie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Nowosądeckim i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które reguluje współpracę przy realizacji tej inwestycji. Zgodnie z przyjętymi założeniami przebudowa wiaduktu wraz z rozbudową drogi w terenie kolejowym zostanie zrealizowana do 31 października 2019 r. W tym samym czasie zostaną wykonane prace na drodze powiatowej na dojazdach do wiaduktu poza terenem kolejowym. Koszt całego przedsięwzięcia (wiadukt wraz z drogą) wynosi niecałe 6 milionów złotych. Powiat ma partycypować w kosztach rozbudowy drogi poza terenem kolejowym w kwocie nie większej niż 360 tysięcy złotych. Środki na ten cel zostały już zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Biuro Prasowe SP/(olsz)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: