Press "Enter" to skip to content

Rodzina kształtuje charakter – Parafialne Forum Rodziny

O Rodzinie, która kształtuje charakter młodych ludzi i jej roli w wychowaniu młodego pokolenia było słychać podczas XXI Parafialnego Forum Rodziny. Nie tylko rodzice, ale także dziadkowie mają ogromny wpływ na prawidłowe formowanie postaw dzieci i młodzieży. Rodzina wielopokoleniowa jest wielkim skarbem, o który trzeba dbać i promować jej nieocenioną wartość. Starsi członkowie rodziny pomagają w dokonywaniu właściwych życiowych wyborów młodym ludziom. Bardzo ważne jest, by te życiowe wybory dokonywane były w oparciu o odpowiednie wartości i wzorce osobowe ukazane przez tych, do których młodzi ludzie mają zaufanie.

Nawiązywało do tego również przedstawienie opisujące życie dzieci dzisiaj i przed wielu laty. Dzisiaj dzieci siedząc obok siebie nie potrafią i widocznie nie potrzebują ze sobą rozmawiać wpatrując się w ekrany swoich smartfonów. Dawniej, gdy dzieci pomagały rodzicom i dziadkom w pracach gospodarczych, m.in. pasieniu krów, same sobie wymyślały zabawy, żeby miło spędzać czas. Dużo też ze sobą rozmawiały i razem śpiewały. Niektórzy też z tęsknotą spoglądali w stronę swojego starszego rodzeństwa, którym dane było się uczyć i zdobywać wiedzę. W przygotowaniu przedstawienia pomogła Pani Magdalena Motyka – instruktor GOK, filia w Ptaszkowej, Pani Zofia Litawa – nauczycielka języka polskiego oraz ks. Mariusz Bawołek. Słowo boże w tym dniu wygłosił Ks. dr Robert Dytko z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Po południowej Mszy św. Państwo Barbara i Henryk Siedlarzowie – organizatorzy Forum, z pomocą Pani Zofii Litawy i Ks. proboszcza Józefa Kmaka wręczyli nagrody wyróżnionym i laureatom konkursu plastycznego i literackiego związanego z tematem tegorocznego Forum Rodziny.

Oprawę muzyczną wszystkich Mszy Świętych oraz rozdania nagród laureatom zapewnił młodzieżowy zespół muzyczny, który też dla Pani Urszuli Ząber – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zaśpiewał „Wszystkiego dobrego…” z okazji przypadających w tym dniu imienin.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: