Press "Enter" to skip to content

Odblaskowa akcja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ptaszkowej

Nasza szkoła przystąpiła do wojewódzkiego konkursu  „Odblaskowa szkoła”. Kolejny udział w  konkursie daje możliwość wykazania, że nasza szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Jak co roku celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe, które dają  im możliwość  większego bezpieczeństwa  w drodze do i ze szkoły.

Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

30 października w naszej szkole odbyło się podsumowanie akcji ?Odblaskowej szkoły?.  W tym roku  doposażyliśmy  grupy przedszkolne w  kamizelki i większość uczniów w elementy odblaskowe, ale także podjęliśmy szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa naszych wychowanków w drodze do i ze szkoły. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I- VIII oraz przedszkola.  Do akcji  włączyli się rodzice w zakresie wyposażenia uczniów w kamizelki  i elementy odblaskowe. Koordynatorzy konkursu  przy współpracy  z wychowawcami poszczególnych klas zorganizowali  i przeprowadzili  szereg inicjatyw, jak:

  • Spotkanie uczniów przedszkola z policjantami .
  • ?Na odblaskowym szlaku? ? spacer po najbliższym środowisku i zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego poruszania się po drogach.
  • Promowanie akcji przez gazetki ścienne na korytarzu szkolnym, a także poprzez wystawę prac plastycznych uczniów.
  • Zorganizowanie dla uczniów ?Odblaskowej mody?.
  • Przeprowadzenie akcji ?Odblaskowe sprzątanie świata?.
  • Zorganizowanie dla uczniów klas IV ? VI ? Odblaskowego meczu tenisa stołowego?
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu plastycznego pod hasłem ?Jestem widoczny ? jestem bezpieczny?  dla klas I ? III oraz przedszkola,
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla klas IV – VIII,
  • Zorganizowanie ?Odblaskowego dnia?.
  • Wyposażenie wszystkich uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe,

Dyrektor szkoły Pani Magdalena Giera podsumowała realizację i przebieg akcji, a wyróżnieni uczniowie w zorganizowanych konkursach otrzymali z rąk Pani Dyrektor  nagrody rzeczowe  i wyróżnienia.

Mamy nadzieję, że podjęte działania przez naszą szkołę w ramach akcji ? Odblaskowa Szkoła? przyczynią się do zachowania większego bezpieczeństwa  naszych uczniów w drodze do i ze szkoły.

Szczegółowa realizację działań w ramach akcji ?Odblaskowa szkoła? można zobaczyć na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ptaszkowej.  Zapraszamy!!!

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: