Press "Enter" to skip to content

Lucyna Kmak – Zasłużona dla Kultury Polskiej

Honorowa odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznawana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wybitnym, wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Taką odznakę, przyznaną przez Ministra Piotra Glińskiego, otrzymała Pani Lucyna Kmak.

W liście gratulacyjnym do Pani Lucyny Pan Antoni Malczak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu napisał:

„Wyrażam głęboką wdzięczność za pełne pasji zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju kulturalnego lokalnego środowiska a w szczególności środowiska kół gospodyń wiejskich. Pani nieustający wysiłek w podejmowaniu inicjatyw dla społeczności lokalnej oraz troska o zachowanie i pokoleniowy przekaz rodzimej tradycji zasługuje na wysokie uznanie i ma ogromne znaczenie dla rozwoju kulturalnego Małopolski.”

Pani Lucyna od lat bardzo mocno angażuje się w życie kulturalne, działając m.in. w Kole Gospodyń Wiejskich czy Stowarzyszeniu „Turystyczna Wieś Retro”. Miała też duży wkład w powołaniu do życia regionalnego zespołu „Ptoszkowioki” działającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ptaszkowej.

Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w działalności kulturalnej dla naszej wioski!

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: