Press "Enter" to skip to content

„Wyobraźnią malowane” – Gminny Konkurs Czytelniczy

Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z/s w Stróżach Filia w Ptaszkowej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXVII Gminnym Konkursie Czytelniczym pod hasłem: „WYOBRAŹNIĄ MALOWANE – ilustracje do baśni Hansa Christiana Andersena” „JESTEM PANEM ANDERSENEM”. Czekamy na prace literackie i plastyczne dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Celem konkursu jest rozpropagowanie i upamiętnienie rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena, duńskiego baśniopisarza, patrona Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (2 kwietnia), przybliżenie twórczości Hansa Christiana Andersena, rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych wśród dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie pasji czytania.

(grafika: internet)

Regulamin XXVII Gminnego Konkursu Czytelniczego

Temat :
„WYOBRAŹNIĄ MALOWANE – ilustracje do baśni Hansa Christiana Andersena”
„JESTEM PANEM ANDERSENEM”

CZAS TRWANIA KONKURSU:
Konkurs trwa od 11 lutego do 29 marca 2019 roku

ORGANIZATOR:
Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z/s w Stróżach Filia w Ptaszkowej.

FORMA KONKURSU:
Literacka /baśń/
Plastyczna /dowolna forma plastyczna w formacie nie mniejszym niż A4, nie mogą to być prace przestrzenne/

UCZESTNICY /forma plastyczna/:
I kategoria : przedszkola – klasa 0
II kategoria : uczniowie klas 1 – 3
III kategoria : uczniowie klas 4 – 6
IV kategoria : uczniowie klas 7 – 8 i gimnazjum

UCZESTNICY /forma literacka/:
I kategoria : uczniowie klas 4 – 6
II kategoria : uczniowie klas 7 – 8 i gimnazjum

CEL KONKURSU:
Upamiętnienie rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena duńskiego baśniopisarza, patrona Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci / 2 kwietnia /
Przybliżenie twórczości Hansa Christiana Andersena.
Rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych wśród dzieci i młodzieży
Rozbudzanie pasji czytania

TEMATYKA KONKURSU:
Praca plastyczna: „Wyobraźnią malowane” – zadaniem pracy konkursowej jest wykonanie ilustracji do wybranej baśni Hansa Christiana Andersena.
Praca literacka: „Jestem Panem Andersenem” – należy napisać swoją baśń, w której wystąpiliby
bohaterowie „Baśni Andersena”.

ZASADY KONKURSU:
Każda biblioteka przeprowadzi eliminacje lokalne tj. z prac konkursowych przekaże 5 najpiękniejszych prac na eliminacje gminne do Biblioteki Publicznej w Ptaszkowej w terminie do dnia 3 kwietnia 2019 r.
Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę w wybranej formie
Prace zgłoszone na konkurs powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika
Na odwrocie pracy prosimy umieścić tytuł baśni, która była inspiracją
Każda praca powinna być opatrzona danymi uczestnika, imię, nazwisko,kategoria wiekowa oraz nazwa placówki
Podsumowanie odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Ptaszkowej
O terminie podsumowania zainteresowani zostaną powiadomieni.

KRYTERIA OCENY PRAC:
Samodzielność wykonania, pomysłowość, oryginalność
Zgodność z tematem
Zachowanie wszystkich wyznaczników gatunkowych baśni
Bogactwo języka
Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
Odpowiednia kompozycja
Estetyka pracy

OCENA PRAC KONKURSOWYCH:
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie jej na stronie internetowej organizatora.
Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują jego regulamin.

NAGRODY:
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: