Press "Enter" to skip to content

Ratownictwo wysokościowe w OSP

2 czerwca zakończyło się trzydniowe szkolenie z ratownictwa wysokościowego w którym uczestniczyło 12 strażaków z jednostek OSP KSRG. Temat szkolenia obejmował m.in. poznanie sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratownictwa wysokościowego, techniki wiązania węzłów, budowę stanowisk ratowniczych, techniki dotarcia do osoby poszkodowanej, samoratowanie, techniki ratownicze i ewakuacyjne z praktycznym wykorzystaniem obiektów jak: dach, urwisko, studnia czy wieża widokowa. Szkolenie praktyczne prowadzone jest na obiektach w Ptaszkowej (Szkoła Podstawowa Nr 2, remiza OSP, wieża widokowa na Jaworzu) oraz na obiektach JRG PSP Nr 1 w Nowym Sączu. Szkolenie prowadzili instruktorzy ratownictwa wysokościowego.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: