Press "Enter" to skip to content

Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich

W najbliższą niedzielę 29 września na terenie Gminy Grybów odbędą się Wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich. Siedzibą Sołeckiej Komisji Wyborczej dla Ptaszkowej będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ptaszkowej – lokal wyborczy będzie czynny od godz. 7.00 do 15.00.

Zgodnie z Wyciągiem z Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej, dla Sołectwa Ptaszkowa zarejestrowano kandydatów na Sołtysa:

 1. Kruczek Marian
 2. Michalik Maria

Na członków Rady Sołeckiej zarejestrowano kandydatów:

 1. Bochenek Maciej
 2. Górka Stanisław
 3. Kiełbasa Marcin
 4. Michalik Grzegorz Piotr
 5. Michalik Marcin Edward
 6. Michalik Maria
 7. Michalik Marian
 8. Osmoła Krzysztof Maciej
 9. Poręba Władysław
 10. Ptaszkowski Artur Feliks
 11. Rolka Tomasz
 12. Sekuła Józef
 13. Szewczyk Bogumił
 14. Rysiewicz Konstanty
 15. Wajda Piotr Józef

WYBORY SOŁTYSA:  Głosowanie na sołtysa odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce po prawej stronie obok nazwiska jednego kandydata, na którego oddaje się głos.

WYBORY CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH:  Głosowanie na członków rad sołeckich odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce po prawej stronie obok nazwisk maksymalnie siedmiu kandydatów, na których oddaje się głos.

Więcej informacji o Wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich można znaleźć na stronie: https://gminagrybow.pl/pl/538/2394/wybory-soltysa-i-rad-soleckich.html

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: