Press "Enter" to skip to content

OBOWIĄZEK umieszczenia numeru porządkowego budynku

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2020. 276 z późn. zm.) Urząd Gminy Grybów przypomina o obowiązku umieszczenia przez właściciela budynku w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

W aktualnej sytuacji epidemii brak umieszczonego numeru porządkowego uniemożliwia dotarcie służb ratowniczych, inspekcji sanitarnej i policji do budynku.

Informujemy jednocześnie, że niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym budynku podlega karze grzywny do 250 zł.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: