Press "Enter" to skip to content

Zniesienie limitu osób w kościołach

W związku ze zniesieniem od 30 maja (sobota) limitu osób w kościołach, nie ma już obowiązku zgłaszania u Księży swojej obecności na niedzielnych Mszach Św., nie ma również podziału na rejony. Nadal jednak będzie obowiązywać zasada zachowania „dystansu społecznego” oraz obowiązek zakrywania ust i nosa wewnątrz kościoła.

Zachęcamy do udziału w Mszach Św. i prosimy o bezwzględne zachowanie obowiązujących środków bezpieczeństwa. Dla osób starszych i chorych, które nadal będą objęte dyspensą od uczestnictwa  w niedzielnej Mszy Św. przeprowadzona będzie internetowa transmisja Mszy Św. o godz. 9.00.

Powyższe ustalenia mogą zostać zmienione lub doprecyzowane po opublikowaniu komunikatu Biskupa z zaleceniami dla naszej diecezji.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: