Press "Enter" to skip to content

11 listopada – Święto Niepodległej

Wciągnięciem na maszt biało-czerwonej flagi oraz odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego przez Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej obok remizy rozpoczęły się w Ptaszkowej obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. proboszcz Józef Kmak. Mszę św. koncelebrowali ks. prałat Janusz Kiełbasa oraz ks. Mariusz Bawołek. Po Mszy świętej ks. Mariusz Bawołek poprowadził swoistą „Lekcja historii” – przedstawił prezentację pokazującą historię Polski od czasów sarmackich, poprzez wojny polsko-tureckie, panowanie Jana II Sobieskiego oraz jego zwycięstwo pod Wiedniem, rządy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, rozbiory Polski, Konstytucję 3 Maja, aż po I Wojnę Światową, powstanie Legionów i objęcie przez Józefa Piłsudskiego funkcji Naczelnika Państwa. W prezentacji nie zabrakło fragmentów filmów przedstawiających ważne dla Ojczyzny wydarzenia. Zarówno podczas Mszy Świętej jak i „Lekcji historii” mogliśmy słuchać pieśni i piosenek w wykonaniu Parafialnego Zespołu Muzycznego.

Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości było wyjście druhów OSP Ptaszkowa na Jaworze, posadzenie dębu na pamiątkę 100 lecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zapalenie znicza przy tablicy poświęconej Św. Janowi Pawłowi II, udekorowanie platformy widokowej biało-czerwonymi flagami oraz odśpiewanie o godz. 12.00 hymnu państwowego na platformie widokowej. Uroczystości na Jaworzu poprowadził Prezes OSP Ptaszkowa Damian Michalik, gośćmi byli: dh Paweł Motyka – Prezes ZOP ZOSP w Nowym Sączu, Andrzej Poręba – Zastępca Wójta gminy Grybów, ks. kanonik Józef Kmak, Marian Kruczek – Sołtys wsi Ptaszkowa oraz Konstanty Rysiewicz – Prezes Spółki Leśnej.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: