Press "Enter" to skip to content

Kardynał Stefan Wyszyński – Wielki kapłan i patriota

2 grudnia 2021 roku odbyło się podsumowanie XXVIII Gminnego Konkursu Czytelniczego pod hasłem Kardynał Stefan Wyszyński – Wielki kapłan i patriota.  Celem konkursu było upamiętnienie sylwetki kardynała Stefana Wyszyńskiego wielkiego kapłana i patrioty, uznanie dla „Jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i Polaków” oraz  zachęcenie, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do bliższego poznania postaci Prymasa Tysiąclecia w dostępnych publikacjach i książkach, a także rozwijanie uzdolnień plastycznych i literackich. W konkursie wzięli udział uczniowie oraz czytelnicy z bibliotek publicznych z terenu gminy Grybów: Biała Niżna, Gródek, Kąclowa, Florynka, Binczarowa, Ptaszkowa, Cieniawa, Krużlowa, Stróże oraz Stara Wieś. Łącznie wpłynęło 180 prac, z czego 64 prace, zarówno plastyczne jak i literackie, zostały nagrodzone i wyróżnione. Dyplomy oraz nagrody, na ręce bibliotekarek, wręczył Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, dziękujemy opiekunom, rodzicom, którzy wspierają artystyczne zdolności swoich pociech, a także zachęcamy do wzięcia udziału w następnym Gminnym Konkursie, który ogłoszony zostanie na wiosnę. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Lista zwycięzców i wyróżnionych zamieszczona jest na stronie organizatora konkursu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróżach.

Niżej publikujemy pracę literacką naszego parafianina, Pana Stanisława Roli – za tę pracę Pan Stanisław otrzymał I miejsce w kategorii dorosłych.

Ptaszkowa, dnia 12 września A.D. 2021

Do świętości droga

Duchu Święty Boska bezdenna głębio
Nieprzebranej skarbnicy mądrości i wiedzy

Pomnij na niemoc maleńkiej cząstki pyłu gwiezdnego
I prowadź pióro co słowa te pisze
Tak by wiernie i w prawdzie
Oddały wielkość lśniących brylantów
Oświetlających drogę do tronu Boga Najwyższego

To tę jedną jedyną
Co przez cierpienie i śmierć krzyżową Jezusa Chrystusa
Jakoby w skale wydrążoną
Dla nas w potrzebie
Podążali począwszy od Świętego Szczepana
Wszyscy męczennicy obrońcy wiary i wolności
Dziś Święci w Niebie

W śród nich wielcy rodacy
Naszej ukochanej ojczyzny
Od Świętego Wojciecha po naszego Wielkiego
Ojca Świętego Jana Pawła II

Tak to do tych Wielkich panteonu
Boską decyzją płynącą od Jego Tronu
Przyłącza się całkowicie Bogu i Maryi oddanego
Prymasa 1000-lecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Co Kościół w tym radosnym dla nas dniu
Po dokonanym procesie beatyfikacyjnym
W pełni potwierdza
Uroczyście obwieszczając
Iż nasz Wielki Rodak
Obrońca wiary i wolności
Włączony jest w grono Błogosławionych

Mimo iż większość z nas
Zna działalność Kardynała Prymasa Tysiąclecia
W sprawie obrony wiary i niepodległości naszej ojczyzny
Należy ciągle ją przypominać
By ją na trwale w pamięci zapisać
I następnym pokoleniom przekazać

Tak to po ciemnej okupacyjnej nocy
Przez Hitlera zgotowanej niemocy
Po czym pozostał żal za bliskimi
I błagalny o wsparcie do Nieba płacz sierot
Ciemne chmury ze wschodu
Zawisły nad naszą ojczyzną

Otóż to sam władca ciemności Lucyfer
Wcielony w ciało Generalissimusa Józefa Stalina
Wypowiada wojnę Bogu Najwyższemu
Niwecząc i niszcząc wiarę katolicką
We własnym kraju
Jak i okupowanych przez niego
Krajach Europy Środkowej
W tym naszej wiernej Chrystusowi i Maryi ojczyźnie

Ludzie małej wiary wątpili
Iż niebo i Matka Najświętsza
Z Jasnogórskiego tronu nie podoła zwyciężyć
Mordercy milionów ludzi powiadali

Który to w swej bezczelności z drwiną
Zadaje kościołowi Chrystusowemu retoryczne pytanie
„Ileż to Papież posiada dywizji pancernych w Watykanie
By mógł ze mną się zmierzyć”

Jednak większość Polaków ufała
I zawsze będzie ufać Bogu
I siłę naszej Matki opiekunki narodu
Gdyż wnet się okazało
Że Niebo o nas nie zapomniało

Tu Władca Niebios
Bóg Pan nasz Najwyższy
Duchem Świętym wskazuje papieżowi Piusowi XII
By kierownictwo nad kościołem katolickim w Polsce
Objął jako Prymas Polski biskup Stefan Wyszyński

Styrany przez wojnę i okupację
Słaby na zdrowiu fizycznym
Ale silny duchem wzmocniony mocą Boga
I Królowej Polski Matki Bożej
Obejmuje to odpowiedzialne stanowisko
W najtrudniejszym czasie dla naszej ojczyzny

Tak to ten odważny i nieugięty wielki człowiek
Staje sam naprzeciwko rzekomych dywizji pancernych Stalina
I na naszych oczach dzieje się to
Co Pan nasz Jezus Chrystus powiedział do Świętego Piotra
Dając mu klucze do Królestwa Niebieskiego
„Zbudujesz Kościół Mój a moce piekielne nie przemogą go”

Mimo beznadziejnej sytuacji
Próbuje w rozmowie z marionetkowym
Prezydentem Polski Bolesławem Bierutem
Ustalać warunki państwo-kościół

Niestety polecenia płynące z Moskwy
By władza komunistyczna dokonała
Rozkładu kościoła katolickiego w naszej ojczyźnie
Przekraczały możliwość przyjęcia zgubnego kompromisu
Dlatego z ust naszego Wielkiego Prymasa
Padły znamienne słowa „non possumus”
Na takie ustępstwa iść nie możemy
Nie pozwalam ani kroku w tył
Co kosztowało go kilka lat więzienia
Tym samym odsunięcie od kierowania kościołem katolickim

Będąc w odosobnieniu bezgranicznie ufał
Panu Bogi i Matce Bożej Królowej Polski
Mimo iż wiedział że grozi mu śmierć
Tak organizował swój więzienny czas
Aby nie mieć ani chwili by o tym myśleć

To tu kompiluje Śluby Jasnogórskie
Jak i Nowennę do Matki Bożej Opiekunki Narodu
Tym samym przygotowując nas
Do obchodów milenijnych 1000-lecia Chrztu Polski

Ku radości wszystkich Polaków
Po śmierci Generalissimusa Stalina
Pod naciskiem międzynarodowej opinii
Prymas Polski odzyskuje wolność
Kontynuując wcześniej obraną drogę
W obronie wiary i wolności naszej ojczyzny

Kieruje obchodami 1000-lecia Chrztu Polski
Dając nam przykład nieustępliwości w swych założeniach
Do umocnienia w państwie kościoła katolickiego
I nieustannego dążenia do uzyskania prawdziwej wolności

Że też władza komunistyczna nie odpuszcza
Wciąż atakując wiarę i kościół katolicki
Powstaje jakoby pat między nią
A milionami wiernych Polaków

I to w tym momencie następuje
Potężna reakcja Niebios
Gdyż Bóg powołuje na Stolicę Piotrową
Naszego wielkiego rodaka Kardynała Karola Wojtyłę
Dziś Świętego Jana Pawła II w niebie

Po czym następuje niespotykana w historii
Kościoła katolickiego scena
Kiedy to Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński
Klęcząc oddaje hołd wyrażający cześć i posłuszeństwo
Nowo wybranemu papieżowi Janowi Pawłowi II
Głowa kościoła katolickiego opuszcza papieski tron
Skłania się obejmując Prymasa braterskim uściskiem
Gdzie czułym pocałunkiem dziękuje Prymasowi
Za słusznie obraną drogę obrony wiary i wolności

Gestem tym Ojciec Święty daje nam znak
Iż będzie to przez niego kontynuowane
Na co Papież nie daje nam długo czekać
Gdyż już na pierwszej pielgrzymce do ojczyzny
Publicznie w stolicy naszego ukochanego kraju
Dokonuje bezpośredniego zwrotu do Boga
I jego najwyższej mocy Ducha Świętego
O zstąpienie i odnowienie duchowe naszego narodu
W czym podprogowo ujęta jest prośba
O uwolnienie nas od okupacji sowieckiej

Swą działalnością na niwie międzynarodowej
Papież Jan Paweł II stwarza podwaliny
Do osiągnięcia prawdziwej wolności
Działalność ta umożliwia powstanie
Ogólnopolskiego ruchu wolnościowego „Solidarność”
Co po dekadzie przynosi pozytywne skutki

Tak to ze splotu myśli i czynów
Dwóch wielkich ojców narodu
Powstała droga do unormowania stosunków
Państwo polskie i kościół katolicki
Jak i osiągnięcia prawdziwej wolności naszej ojczyzny
Co też ku radości wszystkich Polaków się dokonało

Błogosławiony Kardynale Prymasie Tysiąclecia państwa polskiego
Za to czego dokonałeś dla naszej ojczyzny
Dziś Tobie podziękowanie składa 38 – milionów Polaków
Byłeś nam ojcem w kształtowaniu
Patriotycznych myśli i charakterów
Człowiekiem odważnym bez poczucia strachu przed śmiercią

To Ty nam dałeś przykład by nie być zimnym
Obojętnym na losy kościoła i ojczyzny
Wiedząc co do nas powiedział Pan nasz Jezus Chrystus
„Jeśli będziecie tacy to i ja któremu dano
Wszelką władzę w niebie i na ziemi
Będę taki dla was kiedy przyjdę
W owym ostatnim dniu”

Dlatego też że życie swe poświęciłeś kościołowi i ojczyźnie
Cały kościół Chrystusowy składa hołd wdzięczności
Twej błogosławionego godności
Mając ufność w Bogu w pokorze i nadziei czekamy
Iż przyjdzie czas taki
W którym niebo wskaże
Aby wynieść Ciebie na ołtarze

Wtedy to ziemskie prośby nasze
Będziem słać do Wielkiego Świętego
Kardynała Prymasa 1000-lecia państwa polskiego
Bliskiego nam sercu Stefana Wyszyńskiego

Napisał: Stanisław Rola

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: