Press "Enter" to skip to content

Zmarł śp. ks. Władysław Mikulski – rezydent w parafii Ptaszkowa, były proboszcz parafii Rzepiennik Strzyżewski

28 lutego 2022 roku zmarł śp. ks. mgr lic. Władysław Mikulski – rezydent w parafii Ptaszkowa, były proboszcz parafii Rzepiennik Strzyżewski. Msza święta pogrzebowa 3 marca (czwartek) o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Ptaszkowej, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Urodził się 24 listopada 1950 roku w Ptaszkowej, jako syn Jana i Stanisławy z d. Rola. Egzamin dojrzałości złożył w Nowym Sączu w 1968 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 2 czerwca 1974 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Biecz (od 24 czerwca 1974 roku), Gorlice – Narodzenia NMP (od 10 czerwca 1983 roku), Ropczyce (od 29 listopada 1985 roku) oraz Jurków koło Limanowej (od 15 listopada 1993 roku).

W dniu 15 maja 1984 roku został mianowany na urząd proboszcz parafii Łężkowice, który pełnił do 16 października 1985 roku. Z dniem 12 lipca 1991 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii Łabowa. W dniu 19 sierpnia 1993 roku objął urząd proboszcza parafii Skrzyszów koło Dębicy, który pełnił do 3 października 1993 roku. Z dniem 4 lipca 1994 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii Chojnik. W dniu 19 sierpnia 2000 roku objął urząd proboszcza parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy. Z dniem 16 sierpnia 2008 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim, który pełnił do 16 sierpnia 2014 roku. Z dniem 17 sierpnia 2014 roku podjął posługę penitencjarza w Bazylice Mniejszej w Nowym Sączu. Z dniem 1 listopada 2017 roku zamieszkał w parafii Ptaszkowa w charakterze rezydenta.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał 17 grudnia 1991 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale.

Źródło: diecezjatarnow.pl

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: