Press "Enter" to skip to content

Zmarła Śp. Maria Bawołek

Zmarła śp. Maria Bawołek – Mama Księdza Mariusza, wikariusza w Ptaszkowej.

Pogrzeb śp. Marii odbędzie się w piątek 22 lipca br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Niskowej.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

Księdzu Mariuszowi oraz Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uwaga! Będzie możliwość skorzystania z przejazdu autobusem na uroczystość pogrzebową w piątek o godz. 9.30 spod kościoła parafialnego w Ptaszkowej. Chcących skorzystać z takiego przejazdu prosimy o zgłoszenie do Pani Agaty Niepsuj (Olejarzówka, tel. 18 44 55 567) w celu przygotowania odpowiedniej ilości autobusów.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: