Press "Enter" to skip to content

Przyjęcie nowych ministrantów

Podczas wieczornej Mszy Świętej w środę 23 listopada do grona ministrantów przyjętych zostało 9 aspirantów ze szkół podstawowych z Ptaszkowej. Kandydaci sumiennie uczestniczyli w przygotowaniu się do pełnienia tej posługi, zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta i jego obowiązkach oraz potwierdzili swoją gotowość i pragnienie służenia przy ołtarzu. Bezpośrednio przed ceremonią przyjęcia do kandydatów słowo boże powiedział ks. dr Roman Stafin, który co środę prowadzi w naszym kościele cykl  katechez o eucharystii i rozumienia Mszy Świętej. Nowo ustanowieni ministranci: Filip Janus, Mateusz Michalik, Radosław Gucwa, Piotr Kurdziel, Michał Kogut, Hubert Krok, Jędrzej Michalik, Michał Jurczyński i Krzysztof Stelmach złożyli swoje ślubowanie, a pozostała służba liturgiczna, z okazji tej uroczystości, odnowiła swoje przyrzeczenia. Na znak przyjęcia do grona ministrantów chłopcy nałożyli białe komże a ks. proboszcz Józef Kmak z ks. Andrzejem Dudzikiem – opiekunem LSO, nałożyli ministrantom kapturki. Nowym ministrantom gratulujemy przyjęcia do grona służby liturgicznej i życzymy gorliwości w posługiwaniu przy ołtarzu.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: