Press "Enter" to skip to content

Święto Świętych Młodzianków Męczenników

Święto Świętych Młodzianków kieruje nasze myśli do wydarzeń z okolic Betlejem. Niewinne dzieci zaginęły z rozkazu okrutnego króla Heroda. Dzisiaj też ginie wiele maleńkich dzieci w łonach matek. W naszej parafii modliliśmy się dziś o szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Program poświęcony problemowi ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci przygotowała młodzież pod opieką Pani Barbary Siedlarz, w wydarzeniu wzięła udział Schola parafialna pod opieką Pani Bożeny Kogut oraz zespół muzyczny TEHILLA.

Barbara Siedlarz

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: