Press "Enter" to skip to content

Jubileusze małżeństw

W Nowy Rok obchodziliśmy Święto Świętej Rodziny, które w naszej parafii jest okazją do szczególnego uhonorowania par obchodzących w mijającym roku 1-szą, 25-tą oraz 50-tą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W intencji Jubilatów mszę św. odprawił ks. proboszcz Józef Kmak. Przy stopniach ołtarza Małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Na pamiątkę Jubileuszowej Mszy Św. otrzymali pamiątkowe dyplomy z gratulacjami od całej parafii. Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali również listy gratulacyjne od Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża. Dla Czcigodnych Jubilatów STO LAT zagrała nasza parafialna orkiestra dęta, która zapewniła oprawę w czasie jubileuszowej mszy świętej.

W tym roku swoje jubileusze świętowali:

50. Rocznica sakramentu małżeństwa:

  • Maria i Franciszek Zielińscy
  • Apolonia i Edward Ludwin
  • Maria i Józef Kogut
  • Zenona i Stanisław Michalik
  • Antonina i Antoni Ptaszkowscy

25. rocznica sakramentu małżeństwa:

  • Anna i Józef Iwaniec
  • Krystyna i Aleksander Hajduga

1. rocznica sakramentu małżeństwa:

  • Natalia i Maciej Michalik
  • Dominika i Maksymilian Ogorzałek

Podczas Mszy Św. specjalnego błogosławieństwa dla dziecka 1-rocznego udzielono Ricie w intencji której Mszę św. koncelebrował ks. prałat Janusz Kiełbasa.

Miłość cierpliwa jest… Kor. 18,4

Wszystko nam dałeś,+ co dać mogłeś Panie: + Żywot najczystszy + – a więc godzien krzyża, + I krzyż – lecz taki, + co do gwiazd Twych zbliża + Najwyższe dałeś w czasie powołanie! + Tchem dzieje świata + Tyś przegiął jak kłosy, + Do pełniejszego dla nas wszędzie żniwa; + Ziemię nam ujął + – a spuścił niebiosy + I serce Twoje nas zewsząd przykrywa + Lecz wolną wolę musiałeś zostawić;

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: