Press "Enter" to skip to content

Liturgia Wielkiego Tygodnia

Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego w Kościele przeżywamy jedno nieprzerwane nabożeństwo. Rozpoczyna się Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Podczas tej wieczerzy Pan Jezus ustanowił Eucharystię oraz Sakrament Kapłaństwa. Dlatego życzenia naszym kapłanom złożyli przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza. Po Mszy Świętej w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament został przeniesiony do symbolicznej ciemnicy – na pamiątkę wtrącenia Pana Jezusa do więzienia.

Wielki Piątek to czas adoracji Pana Jezusa w ciemnicy w oczekiwaniu na czas Jego Męki. Wieczorne uroczystości rozpoczynają się od leżenia krzyżem przez księży przed obnażonym ołtarzem. Następnie liturgia słowa, odśpiewanie przez kantorów Męki Pańskiej według ewangelii Świętego Jana. Następnie celebrans odsłania krzyż, trzykrotnie śpiewając wezwanie: „Oto drzewo Krzyża na którym zawisło Zbawienie Świata” a lud odpowiada: „Pójdźmy z pokłonem!” Rozpoczyna się adoracja Krzyża, gdzie przez ucałowanie oddajemy mu cześć. Po nabożeństwie Najświętszy Sakrament w monstrancji przenoszony jest do symbolicznego Grobu Pańskiego gdzie przebywa do sobotnich uroczystości i Rezurekcji. Honorową wartę przy grobie zaciągnęli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Ptaszkowej.

Podczas wieczornej adoracji Pana Jezusa w Grobie można było posłuchać pieśni i poezji Wielkopostnej w wykonaniu chóru parafialnego oraz wziąć udział w Nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadzonej z koncertem pieśni w wykonaniu młodzieży z KSM.

Wielka Sobota to czas święcenia pokarmów i dalsza część adoracji Pana Jezusa w grobie. Wieczorne uroczystości Wigilii Paschalnej, rozpoczynają się Obrzędem Światła – rozpaleniem Paschału i wniesieniem go do świątyni, gdzie oczekujący w ciemności wierni zapalają od jego płomienia swoje świece. Następnie wierni uczestniczą w liturgii słowa, odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych oraz Eucharystii. Po Eucharystii – Rezurekcja: uroczysta procesja oznajmiająca światu, że Pan Jezus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: