Press "Enter" to skip to content

Procesja Ciała i Krwi Pańskiej

W Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej mieszkańcy Ptaszkowej przeszli w uroczystej procesji drogą do zabytkowego kościoła. Na trasie procesji ustawione były 4 ołtarze, przy których kapłani odśpiewali Ewangelię. Ołtarze zostały przygotowane przez druhów OSP Ptaszkowa, Koło Gospodyń Wiejskich, rodziców i dzieci przystępujących w tym roku do I Komunii Świętej oraz rodziców i młodzież, która przyjęła w tym roku Sakrament Bierzmowania. Pomimo niesprzyjającej pogody obecnych było dużo dzieci sypiących kwiatki i dzwoniących dzwonkami, dzieci pierwszokomunijne, Dziewczęca Służba Maryna, LSO, dorośli niosący feretrony oraz Rycerze Św. Jana Pawła II. Nie zabrakło naszej parafialnej Orkiestry Dętej. W procesji tłumnie uczestniczyli mieszkańcy Ptaszkowej. Druhowie OSP nieśli baldachim oraz zabezpieczali całą trasę procesji.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: