Press "Enter" to skip to content

Zmarł Ks. Janusz Kiełbasa – rezydent w Ptaszkowej. Szczegóły uroczystości żałobnych

17 stycznia 2024 roku po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 64 lat życia, w 39 roku kapłaństwa, zmarł śp. Ks. mgr Janusz Kiełbasa – wieloletni proboszcz parafii w Powroźniku, od 2017 roku rezydent w rodzinnej parafii Ptaszkowa.

Ks. mgr Janusz Kiełbasa urodził się 17 stycznia 1960 roku w Ptaszkowej, jako syn Józefa i Marii z domu Górska. Egzamin dojrzałości złożył w 1979 roku w Nowym Sączu, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza w dniu 26 maja 1985 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Nowy Wiśnicz (od 17 czerwca 1985 roku), Łukowica (od 12 sierpnia 1987 roku), Grybów (od 1 sierpnia 1990 roku), Dębica – Miłosierdzia Bożego (od 27 sierpnia 1994 roku) i Pogwizdów (od 26 sierpnia 1998 roku). Z dniem 21 sierpnia 2004 roku został mianowany administratorem parafii pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, a od 7 października 2005 roku jej proboszczem. Urząd proboszcza parafii Powroźnik pełnił do 31 sierpnia 2017 roku, po czym zamieszkał w charakterze rezydenta w parafii Ptaszkowa.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 14 grudnia 2017 roku godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. (https://diecezja.tarnow.pl)

Uroczystości żałobne:

 • czwartek, 18 stycznia 2024, godz. 18.00 w kościele parafialnym w Ptaszkowej nabożeństwo różańcowe (z Komunią Św). w intencji Zmarłego;
 • piątek, 19 stycznia 2024, godz. 17.00 w kościele parafialnym w Powroźniku Msza Św. z ciałem Zmarłego w Jego intencji oraz czuwanie przy Zmarłym;
 • sobota, 20 stycznia 2024:
  • godz. 8.00 przewiezienie ciała Zmarłego z kościoła w Powroźniku do zabytkowego kościoła w Ptaszkowej;
  • po przewiezieniu Zmarłego do Ptaszkowej modlitwa różańcowa przy Zmarłym w zabytkowym kościele;
  • godz. 11.00 – „Jutrznia żałobna” za zmarłego;
  • godz. 11.30 Msza Św. żałobna koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego diecezji tarnowskiej Leszka Leszkiewicza;
  • po Mszy Świętej odprowadzenie ciała ks. Janusza na miejscowy cmentarz i złożenie w grobowcu księży.

Intencje mszalne za Zmarłego przyjmowane będą przed pogrzebem w domu parafialnym.

W związku z uroczystościami pogrzebowymi Śp. Ks. Janusza Kiełbasy wizyta duszpasterska zapowiedziana na piątek i sobotę jest odwołana. Nowy termin tych wizyt zostanie podany na niedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: