Press "Enter" to skip to content

Medal Dei Regno Servire dla PKS Jaworze

W czasie Mszy św., w trakcie której bp Stanisław Salaterski wybierzmował 26 miejscowych kandydatów, przekazał też na ręce Grzegorza Wysowskiego, prezesa Parafialnego Klubu Sportowego „Jaworze,” przyznany przez biskupa Andrzeja złoty medal Dei Regno Servire” (Służyć Królestwu Bożemu). – Klub od 25 lat jednoczy dzieci i młodzież, a osoby dorosłe, rodziców wspiera, by pomagali młodym rozpoznawać i rozwijać talenty, wychowywać ich – wyjaśniał bp Stanisław wyróżnienie. Wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób dołożyli do tego swoją rękę, łącznie z kilkuletnimi dziećmi, które zasiadły w niebieskich trykotach w pierwszych ławach parafialnego kościoła, zostali w ten sposób uszanowani.

– W tej chwili w sekcji narciarskiej mamy 40 dzieci. Naszym głównym zadaniem jest pomoc w wychowaniu. Dzieci należące do sekcji uczą się oczywiście narciarstwa biegowego, trenują, niektóre przywożone są do nas na przykład z Grybowa czy Krużlowej, ale powiedziałbym że przede wszystkim uczą się wytrwałości, odpowiedzialności, dyscypliny, fair play, bo bez tego działalność sekcji nie miałaby sensu. To są też wartości, z którymi w pewnym momencie wychodzą z klubu – informuje Grzegorz Wysowski, prezes PKS „Jaworze”, który z trenerką odebrał medal i dyplom z rąk bp. Stanisława.

Oprócz klubu dwa medale powędrowały tego dnia, jeszcze przed Mszą św., do dwóch osób: jedna opiekowała się śp. ks. Januszem Kiełbasą, a druga troszczy się o ks. Janusza Grybela.

– To są księża, którzy realizowali i realizują swe powołanie dziś na inny sposób, przez cierpienie, ofiarę i modlitwę. Wydaje się, że jeśli parafia jest rodziną, to osobę chorą, cierpiącą, jeśli to możliwe, otaczamy opieką i wsparciem, choć można by księdza rencistę czy emeryta wysłać do domu księży. Wyróżnienie i medale są imienne dla tych dwóch osób sprawujących opiekę, ale poniekąd jest to wyróżnienie dla całej wspólnoty parafialnej, bo bez szacunku do kapłaństwa, bez troski o chorych, bez takiej nauki, którą tu odbierały czas kolejne pokolenia ptaszkowian, nie byłoby to możliwe – mówił kaznodzieja.

Dlatego też wręczenie medalu odbyło się w czasie Mszy św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania, by młodym dać przykład. – Chcę do was zaapelować, byście tak przyjęli Ducha Świętego i tak z nim współpracowali, byście byli, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, „pożyteczni”, dla rozszerzania wiary, dla kształtowana kultury; byście byli ludźmi podejmującymi również troskę, dbałość o swoją formę fizyczną; byście pokazali, że bycie chrześcijaninem, uczniem Jezusa wspieranym przez Niego łaską to zaszczyt i zadanie, które czyni nas pięknymi, godnymi naśladowania ludźmi – mówił hierarcha do kandydatów.

Tekst i foto: Grzegorz Brożek – GOŚĆ.PL TARNOWSKI

Zdjęcia w galerii na stronie GOŚĆ.PL

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone, ale <a href=„https://www.ptaszkowa.pl/2024/05/09/medal-dei-regno-servire-dla-pks-jaworze/trackback/” title=„Trackback URL for this post”>trackbacki</a> i pingbacki są aktywne.

%d bloggers like this: