Press "Enter" to skip to content

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Od wielu lat działa w naszej parafii Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Opiekę nad KSM-em sprawuje ks. Bogusław Sobusiak.
Prezesem Stowarzyszenia obecnie jest Łukasz Górski, zastępcą Katarzyna Janus, zaś kronikę prowadzi Małgorzata Rola.
Spotykamy się w salce domu parafialnego w każdy piątek o godzinie 19.00. Trudno na obecną chwilę podać dokładną liczbę osób należących do KSM w naszej parafii. Przyczyna jest brak systematyczności w spotkaniach przez niektórych młodych ludzi. Ciągle jednak wszystkich zapraszamy. W każdych niedzielnych ogłoszeniach parafialnych padają słowa zaproszenia na spotkania młodzieży KSM-u i młodzieży „chętnej” do pracy w Stowarzyszeniu. Różnie to później bywa w praktyce, ale na pewno można liczyć na grupę ok. 20 osób. Ich zaangażowanie, dobre chęci i systematyczność są godne naśladowania i pochwały. Osoby te od września ubiegłego roku zrobiły bardzo dużo dla dobra naszej miejscowości i parafii. Zaangażowano się w liczne montaże słowno-muzyczne, np. ku czci papieża Jana Pawła II, Św. Mikołaja dla starszych, samotnych i chorych, opłatek wigilijny i wspólne śpiewanie kolęd w oczekiwaniu na pasterkę, opłatek dla staruszków i samotnych. Młodzieżowa grupa muzyczna zaangażowała się w przygotowanie Jasełek i Forum Rodziny, często uświetnia niedzielne Msze Św. oprawą muzyczną. Angażuje się w akcje charytatywne w parafii. Aktualnie młodzież przygotowuje się do przeżywania Światowych Dni Młodzieży, które odbywac się będą w 2016 roku w Krakowie.

W naszej pracy i formacji jesteśmy w ciągłym kontakcie i współpracujemy z diecezjalnymi władzami KSM. Członkowie KSM starają się przede wszystkim być z sobą i dostrzegać to, co dzieje się aktualnie w życiu kościoła i w kalendarzu liturgicznym. Pomocą jest tutaj prasa katolicka dla młodzieży z której systematycznie korzystamy. Wspomnieć należy również o systematycznym udziale młodych ludzi z naszej parafii w różnych formach dokształcania, organizowanych przez władze KSM w Tarnowie czy Krynicy.

Bierzemy udział w rekolekcjach dla młodzieży KSM. Nie zabrakło też przedstawicieli KSM z Ptaszkowej w rozgrywkach piłki nożnej halowej w Ciężkowicach.
W czasie Wielkiego Postu organizujemy corocznie Drogę Krzyżową w plenerze. Prowadzimy własną kronikę, w której dokumentujemy to wszystko, co udało nam się przeżyć, zorganizować i przygotować.
Zapraszamy wszystkich młodych ludzi naszej wspólnoty parafialnej aby do nas zechcieli dołączyć.

%d bloggers like this: