Press "Enter" to skip to content

I Dekanalny Rajd Szlakiem Papieskim z Ptaszkowej do Krynicy

W sobotę, 15 października, w przeddzień rocznicy wyboru Jana Pawła II,organizowany jest I Dekanalny Rajd Szlakiem Papieskim z Ptaszkowej doKrynicy – jako kapłan i biskup Karol Wojtyła wędrował tym szlakiemkilkakrotnie, co zostało udokumentowane nawet w wydaniach książkowych.Obecnie szlak niebieski przez Jaworze został włączony do Szlaków Papieskich.

Rajd rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 7.00, następnie nabożeństworóżańcowe o rychłą kanonizację Jana Pawła II, poświęcenie pomnika i wymarszw drogę (około 7 godzin marszu). W Krynicy – Słotwinach zakończenie rajduogniskiem. Przy ognisku spotkanie m.in. z panią Urszulą Własiuk z Krakowa,autorką książek o wędrówkach Ks. Wojtyły tym szlakiem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czujących się na siłach, szczególniemłodzież.

Przy tej okazji warto wymienić książki, w których zaznaczono pobyt KarolaWojtyły w Ptaszkowej podczas Jego wędrówek:
– Urszula Własiuk – „Ja tam u was byłem – pilnujcie mi tych szlaków”
– Paweł Zuchniewicz – „Nasz Papież – historia życia Karola Wojtyły”
– Wspomnienia Środowiska – „Zapis drogi – wspomnienia o nieznanymduszpasterstwie księdza Karola Wojtyły”(galeria:2005-10-10-szlak)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: