Press "Enter" to skip to content

Zebranie Wiejskie

28. stycznia w remizie OSP odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym uczestniczyli: wójt Gminy Grybów – Piotr Krok, dyrektor Gimnazjum – Agata Brożek, dyrektor SP nr 1 – Beata Wajdzik, ks. proboszcz Józef Kmak, prezes LOK – Józef Fiut, oraz mieszkańcy Ptaszkowej. Zebraniu przewodniczył członek Rady Sołeckiej – Leszek Janusz.
Celem spotkania było sprawozdanie z wykonania planu finanowo-rzeczowego Sołectwa Ptaszkowa za 2005 rok i uchwalenie nowego planu na rok 2006. Sprawozdanie złożył Sołtys Marian Kruczek.
Więcej informacji z zebrania na stronie: Sołectwo Ptaszkowa – komunikaty

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: