Press "Enter" to skip to content

Komunikat Sołtysa Wsi Ptaszkowa

Działając na podstawie Statutu Sołectwa Ptaszkowa &6 pkt.1 zwołuję Zebranie wiejskie, które odbędzie się 17 lutego 2007r. ( sobota ) o godzinie 17.00 w Remizie OSP Ptaszkowa. W związku z ważnymi problemami i tematami jakie będą omawiane proszę Mieszkańców o liczny udział.

Porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania.
  • Wybór przewodniczącego zebrania.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Sprawozdanie Sołtysa za 2006 rok oraz propozycje planów na 2007 rok.
  • Podjęcie uchwał.
  • Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
  • Zakończenie zebrania wiejskiego.

Zaprasza
Sołtys wsi Ptaszkowa
Marian Kruczek

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: