Press "Enter" to skip to content

Podziękowanie za Spartakiadę

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia 52. Międzynarodowej Zimowej Zintegrowanej Spartakiady Dzieci i Młodzieży im. Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia.

Dziękujemy za Patronat Honorowy i obecność przedstawicieli władz Państwowych, Samorządowych, Parlamentarzystów, wszystkim sponsorom, Urzędowi Marszałkowskiemu, Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Gminy Grybów z p. Wójtem i Przewodniczącym Rady na czele, p. Burmistrzowi Grybowa, Księżom, p. Sołtysowi naszej wioski, naszym Radnym Gminnym i Sołeckim, orkiestrze, strażakom OSP Ptaszkowa, KGW Ptaszkowa, przygotowującym plac Spartakiady i trasy biegowe, realizującym nagłośnienie, prowadzącym zawody – również strzeleckie, sędziom, pracującym w Biurze Zawodów i w kuchni, Dyrekcji naszych Szkół i nauczycielom oraz pracownikom tychże szkół, Dyrekcji oraz nauczycielom Zespołu Szkół Zawodowych i wolontariuszom z Grybowa, Policji z Nowego Sącza i Grybowa, za zaangażowanie i udostępnienie terenu mieszkańcom naszej wioski, Warsztatom Terapii Zajęciowej, członkom PKS „JAWORZE”, mediom oraz zawodnikom.

Pomimo braku odpowiedniej dla sportów zimowych aury, udało się przeprowadzić wspaniałą imprezę, która pozostanie w pamięci wszystkich, biorących w niej udział.

DZIĘKUJEMY ! ! !

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: