Press "Enter" to skip to content

Wybory sołtysa i rad sołeckich

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Grybowie
z dnia 4 czerwca 2007 r.

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa

Działając na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Sołectwa Gminna Komisja Wyborcza w Grybowie informuje, że zarejestrowano następujących kandydatów na sołtysa:

XI. Sołectwo Ptaszkowa

 1. KRUCZEK Marian,lat 59, zam. Ptaszkowa
 2. OSMOŁA Krzysztof, lat 48, zam. Ptaszkowa
OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Grybowie
z dnia 4 czerwca 2007 r.

o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich

Działając na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Sołectwa Gminna Komisja Wyborcza w Grybowie informuje, że zarejestrowano następujących kandydatów na członków Rady Sołeckiej:

XI. Sołectwo Ptaszkowa

 1. JANUS Lucjan,lat 46, zam. Ptaszkowa
 2. JANUSZ Leszek, lat 48, zam. Ptaszkowa
 3. MOTYKA Paweł, lat 40, zam. Ptaszkowa
 4. OSMOŁA Krzysztof, lat 48, zam. Ptaszkowa
 5. PORĘBA Władysław, lat 61, zam. Ptaszkowa
 6. ROLKA Janusz, lat 47, zam. Ptaszkowa
 7. RZEMIŃSKI Stanisław, lat 59, zam. Ptaszkowa
 8. SEKUŁA Józef, lat 49, zam. Ptaszkowa
 9. SIEDLARZ Henryk, lat 47, zam. Ptaszkowa

Wybory odbędą się 17 czerwca
(Przew. Gminnej Kom. Wyb. Andrzej Poręba)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: