Press "Enter" to skip to content

53. Zintegrowana Spartakiada Dziecięca o memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia

Dnia 16. lutego 2008 roku odbędzie się 53. Narciarska Zintegrowana Spartakiada Dziecięca o Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia.

Patronat nad Spartakiadą obejmują tradycyjnie: Konsul Generalny RP w Kolonii – Elżbieta Sobótka, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara i Wójt Gminy Grybów – Piotr Krok . Instytucje wspierające: Gmina Grybów, Województwo Małopolskie, Powiat Nowosądecki oraz Fundacja Pomocy Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem jest Parafialny Klub Sportowy w Ptaszkowej – „JAWORZE”.

Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą do dnia 13. lutego 2008 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej (tel. 018 445 17 28). Ze względów organizacyjnych, zgłoszenia w dniu zawodów nie będą przyjmowane. Regulamin spartakiady.

Serdecznie zapraszamy!
(galeria:2008-01-22-stramka)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: