Press "Enter" to skip to content

OGŁOSZENIE Sołtysa Wsi Ptaszkowa

Działając na podstawie Statutu Sołectwa Ptaszkowa § 6 pkt.1 zwołuję Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 9 lutego 2008 roku (sobota) o godzinie 16.00 w domu parafialnym. W przypadku braku kworum w drugim terminie, tj. godzina 16.15.
W związku z ważnymi problemami i tematami, jakie będą omawiane proszę Mieszkańców o liczny udział.

Porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania.
  • Wybór przewodniczącego zebrania.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Sprawozdanie Sołtysa za 2007 rok oraz propozycje planów na 2008 rok.
  • Podjęcie uchwał.
  • Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
  • Zakończenie zebrania wiejskiego.

Zaprasza
Sołtys wsi Ptaszkowa
Marian Kruczek

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: