Press "Enter" to skip to content

Rocznica Śmierci Jana Pawła II oraz Droga Krzyżowa

Na stronie Parafia -> Wydarzenia foto-relacje z montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież z okazji 4 rocznicy śmierci Papieża-Polaka, spotkania przy pomniku o godzinie 21.37 w dniu 2 kwietnia, oraz z Drogi Krzyżowej.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: