Press "Enter" to skip to content

Ogłoszenie Sołtysa Wsi

Działając na podstawie Statutu Sołectwa Ptaszkowa &6 pkt.1 zwołuję Zebranie wiejskie, które odbędzie się 30 stycznia 2010r. (sobota) o godzinie 10.00 w Remizie OSP. W przypadku braku kworum w drugim terminie tj. godzina 10.15.
W związku z ważnymi problemami i jakie będą omawiane proszę Mieszkańców o liczny udział.
Porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania.
  • Wybór przewodniczącego zebrania.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Sprawozdanie Sołtysa za 2009 rok oraz propozycje planów na 2010 rok.
  • Podjęcie uchwał.
  • Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
  • Zakończenie zebrania wiejskiego.

Zaprasza
Sołtys wsi Ptaszkowa
Marian Kruczek

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: