Press "Enter" to skip to content

Przegląd Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Grybów

29 listopada w remizie OSP w Ptaszkowej odbył się I Gminny Przegląd Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Grybów. Wzięło w nim udział aż 10 zorganizowanych grup. Przegląd był jednym z elementów programu „Z tradycją ku przyszłości” realizowanego przez Stowarzyszenie „Turystyczna Wieś Retro” , z siedzibą w Ptaszkowej. Instytucje wspierające to Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach – PZDR Nawojowa.
Mimo, że był to I Przegląd, dało się zauważyć bogaty dorobek kulturowy naszych kół, które potrafiły wyeksponować i świetnie zaprezentować swoje osiągnięcia. Podkreślił to Benedykt Kafel – regionalista z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, który wraz z Zofią Skwarło i Jadwigą Adamczyk, również pracownicami MCK SOKÓŁ, a także Marią Majcher z GOK w Grybowie podjęli się oceny przygotowanych programów.
A było się czemu przyglądać i było co smakować. Każda grupa przygotowała tradycyjną potrawę regionalną, dowolną tradycyjną ozdobę oraz krótki występ. Według tych trzech kategorii oceniano przygotowane programy.
Po ocenie jury wszystkim biorącym w przeglądzie grupom wręczono dyplomy i nagrody, zróżnicowane w zależności od oceny jury.

Trzy pierwsze miejsca zdobyły koła: Ptaszkowa, Cieniawa i Binczarowa, miejsce drugie przypadło kołu z Krużlowej Niżnej, zaś trzecie grupie Wyskitnianie. Wyróżnienia przyznano kołom Chodorowa, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Wyżna i Stara Wieś.
Całej imprezie przyglądali się zaproszeni goście z wójtem Gminy Grybów Piotrem Krokiem, który od dawna wspiera działania na rzecz podtrzymywania tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu.

Szczególne podziękowania należą się miejscowemu KGW Ptaszkowa, które oprócz świetnie przygotowanego programu zadbało o oprawę artystyczna całego przeglądu i przygotowało wspólny poczęstunek.

Więcej zdjęć na stronie: Instytucje -> Koło Gospodyń Wiejskich (Lucyna Kmak)(galeria:2011-12-05-przeglad_kgw)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: