Press "Enter" to skip to content

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Tytuł: „ZWYCZAJE DOŻYNKOWE GMINY GRYBÓW”
Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna Filia Ptaszkowa, Biblioteka Parafialna Ptaszkowa

Cel konkursu: przywiązanie do polskiej tradycji regionalnej propagowanie wśród uczestników różnych technik plastycznych

Terminarz Konkursu:

  • składanie prac do 31 lipca 2013r.
  • uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas Dożynek Gminnych w Ptaszkowej – 15 września 2013r.

Regulamin:

  • w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Grybów
  • każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną pracę
  • format pracy powinien być nie mniejszy niż A-4, wykonanej dowolną techniką na papierze lub innym materiale (na konkurs można oddawać prace przestrzenne)
  • każda praca musi być opatrzona w dane autora: (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres, nazwa szkoły)
  • prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i mogą być wystawiane
  • podczas wystaw bibliotecznych oraz prezentowane na stronach internetowych.

Nagrody:Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora, które zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową oraz przyzna nagrody.

Zapraszamy do konkursu

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: