Press "Enter" to skip to content

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ptaszkowej uczestniczy w konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA”, organizowanym m.in. przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską Policję oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Ideą konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe oraz promocja wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Pedagodzy, rodzice i opiekunowie powinni pamiętać, że dzieci do lat 15 mają obowiązek korzystać z elementów odblaskowych. Akcja „Odblaskowa szkoła” ma nam o tym przypomnieć.

(B.Rodak)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: