Press "Enter" to skip to content

III Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek obszaru LDG „Korona Sądedcka”

Grupa młodzieżowa „Z gwiazdą” zajęła pierwsze miejsce w III Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek obszaru LDG „Korona Sądedcka”, który odbył się w dniu 21 stycznia w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. W przeglądzie wzięło udział 11 grup z gminy Chełmiec, Kamionka Wielka i Grybów. Zdobywając pierwsze miejsce w przeglądzie grupa otrzymała cenną nagrodę w postaci aparatu fotograficznego.

Gratulujemy osiągniętego wyniku.

(M.Motyka)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: