Press "Enter" to skip to content

Delegacje z Hiszpanii, Turcji, Rumunii, Węgier i Bułgarii w Ptaszkowej

W ramach realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ptaszkowej programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”, należącego do projektu „FOREST of Nations”, w dniach 22-24 maja Ptaszkową odwiedziły delegacje nauczycieli i uczniów z 5 krajów: Hiszpanii, Turcji, Rumunii, Węgier i Bułgarii. Krajem koordynującym projekt jest Polska z ZS-P nr 1 na czele. Główną ideą projektu jest prezentowanie kultury własnego kraju w Europie oraz poszerzenie swojej wiedzy na temat innych krajów, łamanie nieprawdziwych stereotypów dotyczących naszego kraju. Bardzo ważne dla uczestników projektu jest zdobycie jak największej ilości informacji o szkołach partnerskich.

Podziękowania:

Na ręce Wójta Gminy Grybów Pana Piotra Kroka pragniemy złożyć gorące podziękowania za pomoc w godnym przyjęciu delegacji zagranicznych przybyłych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej. Cieszymy się również, że zaszczycił nas Pan swoją obecnością podczas międzynarodowego pikniku. Liczymy na dalszą satysfakcjonującą współpracę.

Za pomoc w organizacji uroczystości z okazji wizyty delegacji zagranicznych, składamy również serdeczne podziękowania: Panu Andrzejowi Porębie – zastępcy wójta, Panu Marianowi Kruczkowi – sołtysowi Ptaszkowej, Ks. Józefowi Kmakowi – proboszczowi parafii w Ptaszkowej, Panu Józefowi Fiutowi – prezesowi klubu LOK Snajper, Pani Marii Kogut – kierowniczce Gminnej Biblioteki Publicznej, filia w Ptaszkowej, Pani Magdalenie Motyce – kierowniczce Gminnego Ośrodka Kultury w Ptaszkowej, Członkom zespołu „Echo Jaworza”, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej, Strażakom z OSP Ptaszkowa, młodzieżowym zespołom tanecznym, oraz Rodzicom dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej.

Dziękujemy za to, że swoją obecnością uświetniliście ten ważny dla całej społeczności szkolnej dzień. Jesteśmy równocześnie pewni, że dzięki takiej postawie ptaszkowskie tradycje oraz tutejsza gościnność i serdeczność będą znane na całym świecie.Liczymy na dalszą owocną współpracę dla dobra naszych dzieci i wszystkich mieszkańców Ptaszkowej.

Dyrektor – Beata Wajdzik, Grono Pedagogiczne i Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: