Press "Enter" to skip to content

Czym są Światowe Dni Młodzieży?

Podczas niedzielnych Mszy Świętych nasz Rodak, Ksiądz dr Paweł Górski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, przybliżał, czym są Światowe Dni Młodzieży, zapoczątkowane przez Św. Jana Pawła II, a które będziemy przeżywać w lipcu przyszłego roku w Krakowie z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Zaprezentował krótki film, przedstawiający przebieg ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii oraz wcześniejszych, w innych krajach, oraz reklamujący nasz kraj oraz Kraków, jako gospodarza najbliższych Światowych Dni Młodzieży.
Opowiadał również o swoich przeżyciach i doświadczeniach związanych z udziałem w tych wydarzeniach. Jako odpowiedzialny w naszej diecezji za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży przedstawił, jak wyglądają przygotowania do tych wydarzeń, oraz jak będą wyglądały same krakowskie Dni Młodzieży i poprzedzające je rekolekcje.
Dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży oraz tych, którzy chcą się zaangażować w wolontariat, przyjęcie pielgrzymów z całego świata w swoich domach dedykowana jest specjalna strona internetowa: www.sdm.tarnow.pl

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: