Press "Enter" to skip to content

Jubileusz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich obchodzi 800 lecie swojego istnienia. Członkowie Zakonu nie noszą habitów, a jedynym znakiem przynależności do wielkiej rodziny franciszkańskiej jest znaczek „TAU”.  Istotą ich działania jest świadczenie o Jezusie, życie w duchu św. Franciszka, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia. Franciszkański Zakon Świeckich powstał ok. 1221 r. z myślą o ludziach, którzy pełniąc obowiązki swego stanu – małżeńskie, rodzinne i zawodowe – pragnęli realizować Franciszkowe ideały.

Więcej informacji o wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działającej przy naszej parafii można przeczytać na stronie Parafia -> Stowarzyszenia i Grupy –> Franciszkański Zakon Świeckich

Z okazji Jubileuszu Zakonu, wspólnota miejscowa przygotowała montaż ukazujący kilka scen z życie św. Franciszka, przedstawiła Jego historię, przybliżyła charyzmat Trzeciego Zakonu i ich Patrona.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: